Algemene Voorwaarden MirFotografie


Voorwaarden m.b.t. de fotoshoot

• Mocht er tijdens het fotograferen blijken dat er om wat voor reden dan ook geen geschikte foto's gemaakt kunnen worden, dan wordt de fotoshoot afgelast. Er zal dan €30.- in rekening worden gebracht voor gemaakte kosten. Een fotoshoot kan naderhand niet worden afgelast.


De opdrachtgever maakt een afspraak met MirFotografie omdat hij/zij kiest voor de stijl van fotograferen en bewerken van foto's. De opdrachtgever gaat akkoord met deze werkwijze en kan hier naderhand niet op terug komen.


• MirFotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ongelukken tijdens een fotoshoot.


• De fotograaf zal zich tot het uiterste inspannen om te zorgen dat de fotoshoot naar wens verloopt. MirFotografie is echter niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een fotoshoot.


Voorwaarden m.b.t. betaling

Betaling voor een fotoshoot wordt achteraf (per bank) voldaan.

• Annuleren van een fotoshoot dient tenminste 48 voor de geplande afspraak te worden gedaan. Wordt een opdracht binnen 48 uur voortijds geannuleerd dan zal er 50% van de kosten van de geplande afspraak in rekening worden gebracht.


Voorwaarden m.b.t. foto's

De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten niet toegestaan.


• Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van MirFotografie worden ingezonden aan tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik.


• Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en/of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.


MirFotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website, danwel andere pagina’s op het internet ter promotie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen online gebruik van de foto’s, dan dient dit vooraf expliciet aangegeven te worden. Uitzondering hierop zijn win-acties op de Facebook-pagina van MirFotografie: Bij een gratis fotoshoot heeft Mirfotografie het recht de foto's te gebruiken voor online gebruik in het portfolio en/of op de website MirFotografie.nl.


• De foto's worden op gekalibreerde apparatuur bewerkt om de kleurechtheid en helderheid van de foto's te garanderen. Eventuele afdrukken van foto's laat MirFotografie door een geselecteerde drukker maken om kwaliteit te waarborgen.

Indien foto's buiten MirFotografie om worden afgedrukt of op niet-gekalibreerde apparatuur worden bekeken kan MirFotografie niet instaan voor de kleurechtheid en/of helderheid ervan. In dat geval kan er geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding zoals terugstorting van betaling of levering van nieuwe foto's en/of nieuwe bestanden.


• MirFotografie doet haar uiterste best de website van accurate en actuele informatie te voorzien. Desondanks kan per abuis onjuiste informatie op de website staan. Daarom kan er aan de informatie op deze website geen enkel recht worden ontleend.

Neem contact op met MirFotografie voor meer informatie omtrent prijzen en voorwaarden.

Alle bestanden op de website www.MirFotografie.nl zijn eigendom van MirFotografie en mogen niet worden gekopieerd (zie informatie over copyright).